ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
+66 (0) 2273 8639, +66 (0) 2273 8611 # 1513, 1538
+66 (0) 2273 8616
ir@vgi.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ