เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส

เอกสารนำเสนอล่าสุด

เอกสารนำเสนอย้อนหลัง

กิจกรรม วันที่ เว็บแคสต์ เอกสารนำเสนอ
Opportunity Day 2Q 2021/22
14 ธ.ค. 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2564/2565
17 พ.ย. 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2564/2565
17 ส.ค. 2564
Opportunity Day 4Q & FY 2020/21
สถานที่ : The Stock Exchange of Thailand
11 มิ.ย. 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2563/64
สถานที่ : TST tower, 10th floor
01 มิ.ย. 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2563/2564
สถานที่ : TST tower, 10th floor
16 ก.พ. 2564
Opportunity Day 2Q 2020/21
สถานที่ : The Stock Exchange of Thailand
18 ธ.ค. 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2563/2564
สถานที่ : TST tower, 10th floor
12 พ.ย. 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2563/2564
สถานที่ : TST tower, 10th floor
18 ส.ค. 2563