เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส

เอกสารนำเสนอล่าสุด

เอกสารนำเสนอย้อนหลัง

กิจกรรม วันที่ เว็บแคสต์ เอกสารนำเสนอ
Opportunity Day 4Q & FY 2021/22
สถานที่ : The Stock Exchange of Thailand
07 มิ.ย. 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2564/65
01 มิ.ย. 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2564/2565
17 ก.พ. 2565
Opportunity Day 2Q 2021/22
สถานที่ : The Stock Exchange of Thailand
14 ธ.ค. 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2564/2565
17 พ.ย. 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2564/2565
17 ส.ค. 2564