เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส

เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส

เอกสารนำเสนอล่าสุด

เอกสารนำเสนอย้อนหลัง

กิจกรรม วันที่ เว็บแคสต์ เอกสารนำเสนอ
Opportunity Day 4Q & FY 2023/24
สถานที่ : The Stock Exchange of Thailand
04 มิ.ย. 2567
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2566/67
30 พ.ค. 2567
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2566/2567
16 ก.พ. 2567
Opportunity Day 2Q 2023/24
สถานที่ : The Stock Exchange of Thailand
01 ธ.ค. 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2566/2567
13 พ.ย. 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2566/2567
21 ส.ค. 2566
Opportunity Day 4Q & FY 2022/23
สถานที่ : The Stock Exchange of Thailand
12 มิ.ย. 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2565/66
30 พ.ค. 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2565/2566
16 ก.พ. 2566