ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
2566/67
2565/66
2564/65
2563/64