ปฎิทินนักลงทุน

ปฎิทินนักลงทุน

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

วันที่ กิจกรรม หมวดหมู่
17 พฤศจิกายน 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 2 ปี 2564/65
14:00 - 16:00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์
12 พฤศจิกายน 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564/65
งบการเงิน
17 สิงหาคม 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2564/65
14:00 - 16:00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์
10 สิงหาคม 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564/65
งบการเงิน
08 กรกฎาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผู้ถือหุ้น
11 มิถุนายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563/64
ประชุมนักวิเคราะห์
01 มิถุนายน 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2563/64
ประชุมนักวิเคราะห์
27 พฤษภาคม 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2563/64
งบการเงิน
16 กุมภาพันธ์ 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 3 ปี 2563/64
ประชุมนักวิเคราะห์
15 กุมภาพันธ์ 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563/64
งบการเงิน
18 ธันวาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2563/64
ประชุมนักวิเคราะห์
12 พฤศจิกายน 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 2 ปี 2563/64
14.00 น. ผ่าน Google Meet
ประชุมนักวิเคราะห์
09 พฤศจิกายน 2563
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563/64
งบการเงิน
18 สิงหาคม 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2563/64
14.00 น. ผ่าน Google Meet
ประชุมนักวิเคราะห์
11 สิงหาคม 2563
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563/64
งบการเงิน
16 กรกฎาคม 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมผู้ถือหุ้น
09 มิถุนายน 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562/63
ประชุมนักวิเคราะห์
02 มิถุนายน 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2562/63
14.00 น. ผ่านช่องทาง Google Meet
ประชุมนักวิเคราะห์
29 พฤษภาคม 2563
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2562/63
งบการเงิน
25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
วันปิดสมุดทะเบียน