ปฎิทินนักลงทุน

ปฎิทินนักลงทุน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ศ.
19
ก.ค.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การประชุมผู้ถือหุ้น
14:00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

วันที่ กิจกรรม หมวดหมู่
19 กรกฎาคม 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
14:00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การประชุมผู้ถือหุ้น
04 มิถุนายน 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566/67
14:15 - 15:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประชุมนักวิเคราะห์
31 พฤษภาคม 2567
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2566/67
10.00 - 12.00 น. ผ่าน Microsoft Teams
ประชุมนักวิเคราะห์
24 พฤษภาคม 2567
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2566/67
งบการเงิน
16 กุมภาพันธ์ 2567
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 3 ปี 2566/67
14.00 - 16.00 น. ผ่าน Microsoft Team
ประชุมนักวิเคราะห์
14 กุมภาพันธ์ 2567
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2566/67
งบการเงิน
01 ธันวาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2566/67
14:15 - 15:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประชุมนักวิเคราะห์
14 พฤศจิกายน 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 2 ปี 2566/67
10.00-11.00 น. ผ่าน Microsoft Team
ประชุมนักวิเคราะห์
10 พฤศจิกายน 2566
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2566/67
งบการเงิน
16 สิงหาคม 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2566/67
10.00-12.00 น. ผ่าน Microsoft Team
ประชุมนักวิเคราะห์
11 สิงหาคม 2566
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2566/67
งบการเงิน
18 กรกฎาคม 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
14:00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การประชุมผู้ถือหุ้น
12 มิถุนายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565/66
11:15 - 12:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประชุมนักวิเคราะห์
30 พฤษภาคม 2566
ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2565/66
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
ประชุมนักวิเคราะห์
16 กุมภาพันธ์ 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 3 ปี 2565/66
14:00 - 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
ประชุมนักวิเคราะห์
14 กุมภาพันธ์ 2566
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565/66
งบการเงิน
21 พฤศจิกายน 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2565/66
10:15 - 11:15 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประชุมนักวิเคราะห์
15 พฤศจิกายน 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565/66
15:30 - 16:30 น. ผ่าน Microsoft Team
ประชุมนักวิเคราะห์
11 พฤศจิกายน 2565
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2565/66
งบการเงิน
16 สิงหาคม 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2565/66
14:00 - 16:00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์