ปฎิทินนักลงทุน

ปฎิทินนักลงทุน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

พฤ.
11
ส.ค.
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565/66
งบการเงิน
อ.
16
ส.ค.
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2565/66
ประชุมนักวิเคราะห์
14:00 - 16:00 น.

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

วันที่ กิจกรรม หมวดหมู่
16 สิงหาคม 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2565/66
14:00 - 16:00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์
11 สิงหาคม 2565
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565/66
งบการเงิน
19 กรกฎาคม 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมผู้ถือหุ้น
07 มิถุนายน 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2564/65
ประชุมนักวิเคราะห์
01 มิถุนายน 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2564/65
14:00 - 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
ประชุมนักวิเคราะห์
25 พฤษภาคม 2565
วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564/65
งบการเงิน
04 มีนาคม 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
การประชุมผู้ถือหุ้น
17 กุมภาพันธ์ 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 3 ปี 2564/65
14:00 - 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
ประชุมนักวิเคราะห์
14 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564/65
งบการเงิน
17 พฤศจิกายน 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 2 ปี 2564/65
14:00 - 16:00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์
12 พฤศจิกายน 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564/65
งบการเงิน
17 สิงหาคม 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 1 ปี 2564/65
14:00 - 16:00 น.
ประชุมนักวิเคราะห์
10 สิงหาคม 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564/65
งบการเงิน
08 กรกฎาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผู้ถือหุ้น
11 มิถุนายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563/64
ประชุมนักวิเคราะห์
01 มิถุนายน 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2563/64
ประชุมนักวิเคราะห์
27 พฤษภาคม 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2563/64
งบการเงิน
16 กุมภาพันธ์ 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ไตรมาส 3 ปี 2563/64
ประชุมนักวิเคราะห์
15 กุมภาพันธ์ 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563/64
งบการเงิน
18 ธันวาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2563/64
ประชุมนักวิเคราะห์